Akademie


ONDERWYSBENADERING
Opvoedkundig verantwoordbare onderrig:
Onderrig word gesien as deel van opvoedende onderwys. Die praktyk moet daarom voorsiening maak vir elke kind se besondere onderwysbehoeftes en belangstellings. Elke leerling moet volgens sy eie vermoë kan presteer. Slegs aktiwiteite wat opbouend is en bydra tot die positiewe vorming van die kind word by Laerskool Constantiapark aangebied.

U kan die versekering kry dat die basisvaardighede steeds prioriteit geniet. Die kind se akademiese, emosionele en geestelike vorming is die kern van ons onderrig. Ouers ontvang leiding van die personeel en kry terugvoering aangaande hulle kinders se vordering. Die kurrikulum soos deur die onderwysdepartement voorgeskryf, word gevolg.

WISKUNDE-ONDERRIG
Laerskool Constantiapark bied Wiskunde in gr. 4 tot 7 in kleingroepformaat aan.
Getalle in al die klasse is ongeveer 17 leerlinge.
0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel