Ons stuur ons kurrikulum maan toe!

UITNODIGENDE ONDERWYS IS ONS BENADERING

DIS HÓÉ ONS DIE WÁT DOEN!

Opvoedkundig verantwoordbare onderrig is die CP-aksieplan vir sukses!
Onderrig word gesien as deel van opvoedende onderwys. Die praktyk moet daarom voorsiening maak vir elke leerling se besondere onderwysbehoeftes en belangstellings. Elke leerling moet volgens sy eie vermoë kan presteer. Slegs aktiwiteite wat opbouend is en bydra tot die positiewe vorming van leerlinge word by Laerskool Constantiapark aangebied en verryking is deel van elke klas se ononderhandelbare kurrikulum.

Basisvaardighede aanleer en inoefen  is in ons klaskamers  ‘n prioriteit . Die leerlinge se akademiese, emosionele en geestelike vorming  vorm die kern van ons onderrig en ouers  kry terugvoering oor hulle kinders se vordering. Die kurrikulum soos deur die onderwysdepartement voorgeskryf, word gevolg, maar hóé  ons hierdie kurrikulum aanpak en onder die knie kry, maak dat ons spore op die maan gaan trap en ons leerlinge uitskieters is later as hulle in een van Gauteng se vyf top hoërskole, wat ons omring, hulle verdere onderrig voortsit!

WISKUNDE-ONDERRIG

Wiskunde is ‘n unieke ervaring. Ons  klasse deel tydens die Wiskunde periode in twee kleiner klasse vir Wiskunde-onderrig wat beteken ‘n wiskundeklas bestaan uit ongeveer 15 leerlinge. So maak ons seker elke leerling kry individuele aandag om Wiskunde-uitdagings in ‘n wonderwêreld van oplossings te verander! Ons het ook dataprojektors, internettoegang in elke klas en visualiseerders asook ‘n unieke klaskamer waar die hele muur voor in die klas ‘n witbord is en leerlinge hulle somme kan skryf van die een kant van die klas tot aan die ander kant van die klas! Wiskunde-in-aksie laat ons leerlinge sommer-sonder-sukkel kafdraf!

0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel