CP Waardes


GEDRAGSKODE

  1. Toon jou lojaliteit deur gehoorsaamheid aan personeel en leiers.
  2. Eerbiedig onderwysers en maats deur vriendelikheid, hulpvaardigheid en goeie taalgebruik.
  3. In belang van ons almal se veiligheid word geen bakleiery, afknouery, gevaarlike voorwerpe of speletjies toegelaat nie.
  4. Respekteer jou eie, maats, onderwysers en die skool se eiendom deur dit op te pas en nie rommel te strooi nie.
  5. Wees altyd stiptelik en betyds met jou skoolbywoning, huiswerk en deelname aan aktiwiteite.
  6. Handhaaf ‘n netjiese voorkoms deur te hou by die skooldrag en voorskrifte vir hare en juwele.
  7. Samewerking in die klaskamer is noodsaaklik, sodat elke leerling ongehinderd kan leer en werk.
  8. Om ons gasvryheid te wys, word nuwe maats hartlik ontvang en alle personeel en besoekers vriendelik gegroet.
  9. Kleedkamers word netjies gehou, omdat ons almal dit wil gebruik.
  10. Om volle aandag in die klas te kan gee, word pouse gebruik om te eet, kleedkamers te besoek en lekker te ontspan.

WAARDEPROGAM
Laerskool Constantiapark is ‘n waardegedrewe skool. Elke jaar word die basiese Bybelse waardes aan die leerlinge voorgehou. Programme word jaarliks geïmplementeer om waardes te vestig en uit te bou. Dit is belangrik om waardes vas te lệ en om die leerlinge aan die hand daarvan tot volwassenheid te lei.
0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel