Fasiliteite en Dienste


FASILITEITE

  • Laerskool Constantiapark beskik oor 47 klaskamers, twee rekenaarsentrums (grondslagfase en seniorfase), twee leessentrums, mediasentrum, saal en ‘n administratiewe blok met kantore en stoorruimte.
  • Die sport- en speelterrein bestaan uit twee rugbyvelde met ‘n onderdak pawiljoen, sewe netbalvelde en drie tennisbane wat ook gebruik word as netbalbane. Op die rugbyvelde en netbalbane is spreiligte vir aandwedstryde en aktiwiteite. Die rugbyvelde word ook gebruik as ‘n atletiekbaan, hokkievelde en ‘n krieketveld. Op die sportterrein is ook vyftien krieketnette waar krieketspelers vaardighede kan inoefen.
  • Die skool het drie skoolbussies waarmee leerlinge en personeel vervoer word na byeenkomste.
  • ‘n Kafeteria bedien ‘n verskeidenheid verversings en etes gedurende pouses en naskool.
  • Die naskoolsentrum het hul eie fasiliteite, bedien elke middag gebalanseerde etes en is oop tot 17:30.

NASKOOLSENTRUM
Die skool beskik oor ‘n naskoolsentrum vir leerlinge van die skool. Die tye van toesig by die sentrum is soos volg:
Skooldae: 13:00 tot 17:30.
Skoolvakansies (April en Oktober): 07:00 – 17:00

Die sentrum is oor naweke gesluit. Die sentrum sluit jaarliks vir die Junie- en Desembervakansie.

Die sentrum voorsien middagete en later die middag verversings. Tariewe en inskrywingsvorms is by die kantoor beskikbaar.

REKENAARSENTRUMS
Leerlinge van gr. 1 tot gr. 7 kry in twee rekenaarsentrums blootstelling aan verskeie opvoedkundige programme. Programme word gebruik wat die leerlinge meer vaardig maak met die gebruik van die sleutelbord. Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Publisher en Visio word onder meer gebruik om die leerlinge rekenaarvaardig te maak. Programme word geïntegreer met ander vakke om verryking mee te werk.
MEDIASENTRUM
Die skool se mediasentrum lewer ‘n diens aan die leerlinge sowel as die onderwysers rakende inligtingsnavrae en onderwyshulpmiddels. Die sentrum beskik oor nagenoeg 10 000 boeke, insluitend fiksie, nie-fiksie en naslaanwerke. Koerante, tydskrifte en ‘n pamfletversameling vul die boekevoorraad aan en ‘n wye spektrum onderwerpe word gedek.

Die mediasentrum is ten volle gerekenariseerd, wat voorraadkontrole vergemaklik. Die skool se handboekstelsel is ook gerekenariseerd en word ook vanuit die mediasentrum beheer.

Die mediasentrum is oop vir leerlinge tydens skoolure en in die middae vir uitleen van boeke en inligtingsnavrae. Die hulp van kundige personeel is deurentyd beskikbaar.

LEESSENTRUMS: AFRIKAANS EN ENGELS
Laerskool Constantiapark beskik oor twee leessentrums – ‘n Afrikaanse leessentrum en ‘n Engelse leessentrum. Hierdie sentrums is elk met 40 rekenaars toegerus. Die gr. 4- tot 7-leerlinge het een leesperiode per week, waar die “Readers are Leaders” program in Engels gevolg word en die “Lesers is leiers” program in Afrikaans. Elke leerling vorder volgens sy/haar eie tempo en lees op sy/haar eie vlak.
KLEREBANK
‘n Klerebank op die skoolterrein gee ouers ‘n geleentheid om skoolklere wat te klein geword het, beskikbaar te stel vir hergebruik. Ouers kan gebruikte skooldrag aan die klerebank skenk. Die tweedehandse skooldrag word dan weer teen lae pryse verkoop. Die kantoor kan gekontak word vir tye van die klerebank.
SLUITKASSIES
‘n Aantal sluitkassies is by die skool te huur. Aansoek vir sluitkassies word by die kantoor ingedien.
CURA PECTORE – LEERLINGONDERSTEUNINGSENTRUM
Laerskool Constantiapark het ‘n leerderondersteuningskomitee (LOK) in die lewe geroep wat in samewerking met privaat opvoedkundige sielkundiges, asook arbeids- en spraakterapeute funksioneer. Hierdie komitee ondersteun leerlinge met skolastiese, emosionele en gedragsprobleme.
KAFETERIA
CP bied ‘n unieke konsep wanneer dit by die verskaffing van spyseniering kom. Bread and Butler bedryf ons CP kafeteria wat smullekker eetgoed verskaf.
GR R-SENTRUM
KONTAKBESONDERHEDE
Straatadres: H/v January Masilela- en Duvernoystraat
Posadres: Posbus 32803, Glenstantia, 0010
Telefoon: 012 761 9500
Faks: 086 219 9992
Internetadres: www.lscp.co.za
E-posadres: graadradmin@lscp.co.za

Die Gr. R-Sentrum maak voorsiening vir 10 klasse met ‘n maksimum van 24 leerlinge per klas.

SKOOLURE
07:00 Die personeellid verantwoordelik vir die oopsluit van die skool, is reeds beskikbaar vir die ouers wat daarvan gebruik wil maak.

NB: Ouers word versoek om hulle kinders persoonlik in die sorg van die “oopsluit-personeellid” te laat. Ons wil u vra om soggens, asook smiddae, u kind by die ingang in January Masilelarylaan af en op te laai.

07:30 Die res van die personeel is beskikbaar.
Ontbyt.

08:00 Kurrikulum begin.

12:30 Gr R.-leerlinge verdaag.

14:00 Wagklas verdaag stiptelik om 14:00.

0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel