Ons trap al 40 jaar voetspore op die maan!

Webblad ad vir opedag
WELKOM BY ONS GR.R-SENTRUM!
Laerskool Constantiapark vat graag ons ouers en maatjies aan die hand om elke lyfie ‘n mensie in eie reg te maak! Ons staan almal gereed om ons nuwe kleutermaatjies, maar ook ons nuwe ouers  deel van ons CP-gesin se hartklop  te maak! Kom kuier gerus! Ons skool is ons hartklop en ons gesels graag CP!

Dis hóé ons die wát doen!

voorblad
HIER WORD ELKE VINGERTJIE SLIM!

HOE MEER ONS DOEN EN ONTDEK, HOE MEER WIL ONS ONTDEK EN DOEN!

Ons vat ons maatjies aan die hand om elke vingertjie slim te maak:

Duimpie: Fisiese ontwikkeling

 •   Beide groot en fyn motoriese vaardighede kraai koning!

Duimpie se maat: Sosiaal-emosionele ontwikkeling

 • Gesindhede en kerngesonde waardes word speel-speel aangeleer en in die hartjies verewig. Elke maatjie kry kans om sy persoonlikheid te vorm en leer om te waag sodat die avontuur van ontdekking kan begin! Ons bou  ‘n  positiewe selfbeeld en oefen die gesonde verwerking van kleuteremosies om uiteindelik interpersoonlike verhoudings te vestig wat ons in veilige waters laat swem!

 Langeraat — Kognitiewe ontwikkeling

 • Aandag aan begrip, geheue, konsepvorming, gesonde oordeel, redenasie-vermoëns en probleemoplossing.

Fielevlooi: Taalontwikkeling

 • Klem word geplaas op die aanleer van praat- en luistervaardighede. In ooreenstemming met die fisiologiese vorming en groei van die kleuterbrein, word wel op ‘n verantwoordbare wyse aandag gegee aan die ontwikkeling van ontluikende insidentele lees- en skryfvaardighede.

CP-pinkie: Bak-en-brou-verf-en-bou-kreatiwiteit

 • Sensoriese genot en eksperimentering met kreatiewe probleemoplossing-strategieë. Om kreatief te wees, vorm meer as net ‘n kunswerk!

6-aangepas-1024x747annieka
ONS LEER SPEEL-SPEEL GROOT DROOM!

Laerskool Constantiapark se Gr. R-sentrum is geregistreer by die nasionale Departement van Onderwys en ingevolgewetgewing daartoe verbind om die bepalings van die voorgeskrewe nasionale kurrikulum te handhaaf. Daarvolgens word die drie leerareas soos beskryf vir die Grondslagfase, in ons leerprogramme geïmplementeer:

Taalvaardigheid  (Huistaal)

Syfervaardigheid (Wiskunde)

Lewensvaardighede (Fisiese, Persoonlike en Sosiale Ontwikkeling)

 • Die inhoud, kennis, vaardighede en waardes van die kurrikulum word deur die jaar aan die kleuters oorgedra aan die hand van bepaalde temas.
 • Omdat hulle speel, leer hulle flink en vrolik sonder om leerwerk as te uitdagend te sien. Ons help vinnig ‘n handjie wat sukkel of ‘n koppie wat dalk net weer rustig moet hoor, voor hy kan doen.

Om die geheelontwikkeling van ons kleuters te bewerkstellig word daar daagliks, op ‘n gebalanseerde wyse, verskeie aktiwiteite uit al drie genoemde leerareas (Taalvaardigheid, Syfervaardigheid en Lewensvaardighede) aangebied.

7 aangepas
HANDEVOL LEKKERTES OM NA UIT TE SIEN

 • Fantasiedag: elke maatjie en juffrou kom skool toe as sy;/haar  gunsteling superhero.
 •  Bak en brou:  Een maal per week op Vrydae.
 •  Ouma-en-Oupadag:  Oupa en Ouma kom kuier saam!
 •  Sport(s)dag: Pappa en  Mamma, ons maatjies en juffrouens kuier en  speel heerlik informeel saam.
 •  Kenmekaar-braai: ‘n Informele en gesellige geleentheid om nader  kennis  te maak met die ander ouers van die CP-gesin.
 •  Instappies: Besoeke en vertonings van allerhande interessante mense.
 •  Lente-hoededag: Elke maatjie maak sy eie hoed volgens ‘n tema en  kom  spog tydens ‘n heerlike, kreatiewe ontploffing van hoede!
 •  Pretdag: Groot FM kom kuier! Ons maak saam met ons hele skool ‘n      golf  van gees!
 •  Graad R se eie huissport(s).
 •  Diploma-plegtigheid: Die hoogtepunt van die jaar. Ons sê totsiens aan   ons maatjies wat Gr. 1 toe gaan.

SKOOLTYE
Die skooltye is soos volg:

 

 • 06:40     Ons gooi die deure van die Gr. R-Sentrum  wyd oop vir ons maatjies!
 • 07:00     Ons Gr. R-rooikatte speel sonder remme!
 • 07:30     Ons eet ontbyt, want van lekker speel grom magies luid!
 • 08:00     Ons maatjies  hardloop klas toe, want om te begin ontdek  is ‘n groot lekkerte!
 • 09:45     Pouse- en speeltyd!
 • 12:30      Ons gaan huis toe!
 • WAGKLAS  van 12:30 tot 14:00 vir ons maatjies wat bietjie moet wag vir boeta of sus in die groot skool.

ONS HET ONS EIE MOOI-MOOI SKOOLDRAG
Somer:

 • Rooi kortmou gholfhemp (met skoolwapen, verkrygbaar by die Gr. R-Sentrum)
 • Swart kortbroek
 • Rooi skoolhoed (opsioneel)

Winter:

 • Rooi langmouhemp (sonder skoolwapen, verkrygbaar by die Gr.R-Sentrum)
 • Swart langbroek
 • Rooi fleece baadjie (verkrygbaar by die Gr.R-Sentrum)
 • Grys wolmus en serp

SKOOLBENODIGDHEDE

 • ‘n Skryfbehoeftepakkie, verkrygbaar by die Gr. R-Sentrum
 • Rugsakkies is ook beskikbaar by ons Gr. R-Sentrum

SKOOLGELDE
Skoolgeld vir 2018

Op die Algemene Ouervergadering is die skoolgelde vir 2018 soos volg goedgekeur:

 • Gr. R: R20 150 (halfdag) en R28 650 (voldag) per leerling saamgestel soos volg: Kurrikulumfooi halfdag: R1 450; die restante bedrag van R1 700 x 11 maande. Kurrikulumfooi voldag: R2250; die restante bedrag van R2 400 x 11 maande. Betaling vanaf 01/02/2018 – 01/12/2018.

Betaal maandeliks per debietorder oor 11 maande vanaf 01/02 – 01/12.

 • Betaal elektronies na ABSA rekeningnommer 3490147046, takkode 336445, meld u skool rekeningnommer as verwysingsnommer.

Voorwaardes:

 • Maandelikse paaiemente is betaalbaar voor of op 01 Februarie en daarna voor of op die eerste van elke maand tot Desember.

Die skoolgeld vir die volgende jaar word jaarliks in Oktober by die ouervergadering vasgestel.

Kom ervaar self hóé ons die wát doen!

0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel