Leierskap


Leierskap

Leierskap

Die hele gr. 7-groep word gedurende ‘n jaar by leierskap betrek.
Die helfte van die graad word onderskeidelik gedurende die eerste twee kwartale in graderade as leiers aangewend en leierskapsopleiding word ontvang. Aan die einde van die tweede kwartaal word die finale leiersgroepering demokraties verkies, waarna die verkose leiers ‘n dagbestuur verkies wat onderhoofleiers en hoofleiers insluit.
0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel