Ons Skool

Laerskool Constantiapark

BEKENDSTELLING
Laerskool Constantiapark is ‘n Afrikaansmedium openbare skool vanaf gr. 0 (6 j. oud) tot gr. 7 (13 j. oud). Die Gauteng Departement van Onderwys se kurrikulum word gevolg met addisionele verryking in rekenaaronderrig in twee rekenaarsentrums. Die onderwysbenadering is uitnodigend met klem op basiese geletterdheid in Afrikaans, Engels en Wiskunde. Die twee tale ontvang ewe veel onderrigtyd.
0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel

Geskiedenis van skool

LAERSKOOL CONSTANTIAPARK HET SY DEURE OP DINSDAG, 10 JANUARIE 1978 OOPGEMAAK.

Mnr. C.N. Kruger, afgetrede skoolhoof van Laerskool Olifantsfontein, het as hoof waargeneem. Die skool open met 475 leerders en 12 personeellede – ingesluit die hoof. Die skool het nog nie oor ‘n sportterrein beskik nie en die skoolwapen en leuse is tydens ‘n afsluitingsfunksie op 4 Desember 1978 in ontvangs geneem.

In Januarie 1979 is mnr. F.P. Senekal as die eerste permanente hoof aangestel. Die leerlingtal was 757 en dit het bly groei. In 1981 moes leerlinge by Hoërskool Waterkloof en Glenstantia Primary School geakkommodeer word, maar die ruimtetekort is opgelos toe 10 tydelike klaskamers gebou is.

In 1982 het die aantal personeellede reeds gestyg tot 45. Nadat 220 leerlinge oorgeplaas is na die nuwe laerskool in Garsfontein, was daar nog steeds 1130 leerlinge in Constantiapark. Intussen is die sportterrein deur die Departement Openbare Werke voltooi en aan die skool oorhandig. Op 25 Februarie 1984 is die hoofpawiljoen ingewy.

Na mnr. Senekal se bevordering tot Superintendent van Onderwys is mnr. P.A. le Roux as hoof aangestel. Onder sy leiding word ons ‘n Model C-skool in die nuwe onderwysbedeling. In nog ‘n wysiging, word ons laat in 1993 ‘n sogenaamde staatsondersteunde skool.

Op 28 Februarie 1997 tree mnr. Le Roux uit diens. Na ‘n halfjaar waarin mnr. L. Myburgh optree as waarnemende hoof word mnr. Eugene Laäs op 1 Oktober 1997 aangestel as hoof en bedank Augustus 2005. Mnr. A.J. Oosthuizen word aangestel as hoof vanaf 1 Januarie 2006.

Mnr. A.J Oosthuizen bedank einde Maart 2018. Adjunk-hoof Dr. L Dey neem waar as waarnemende hoof en word op 1 Februarie 2019 aangestel as hoof.

Hoof

DR. L. DEY

STANDVASTIG EN GETROU

Skoollied

LAERSKOOL CONSTANTIAPARK SE SKOOLLIED:
“Ons is ‘n skool met ideale,
en Constantiapark ons naam.
Ons strewe altyd na die hoogste
vir ons Heer en volk tesaam.
Standvastig en getrou!
Standvastig en getrou!
Constantiapark, ons is lief vir jou!”

Visie

LAERSKOOL CONSTANTIAPARK SE VISIE IS:
“Opvoeding tot die realisering van elke kind se potensiaal”

Missie

LAERSKOOL CONSTANTIAPARK SE MISSIE IS:
Om deur effektiewe bestuur en kommunikasie te verseker dat die skool:

  1. Opvoedende onderwys bevorder binne ‘n Christelike etos met Afrikaans as taalmedium.
  2. Kwaliteit onderrig en opvoeding vir elke leerling bied.
  3. ‘n Opvoedingsinstansie is wat lewensvaardighede ontwikkel deur ‘n gesonde balans tussen akademie, sportsoorte, kultuur en waardes in samewerking met ouers te handhaaf.
  4. Aan elke leerling die geleentheid tot deelname aan die skool se aktiwiteite bied, sodat elke leerling sy/haar volle potensiaal kan bereik.
  5. Uitnemende opvoeders werf, ontwikkel en behou.