Ouerbetrokkenheid


OUERBETROKKENHEID

  • Die ouers word verteenwoordig deur ses ouerlede op die beheerliggaam van die skool. Hulle beheer saam met die personeellede op die beheerliggaam, die finansies, infrastruktuur en bepaal belangrike beleidsaangeleenthede.
  • Die finansiële komitee bestaan uit ‘n meerderheid van ouers, wat die finansies van die skool maandeliks kontroleer. Hulle verseker dat die finansies van Laerskool Constantiapark op professionele, finansiële beginsels berus.
  • Alle buite-kurrikulêre aktiwiteite het komitees waarby ouers kan inskakel waar hulle waardevolle hulp verleen en verseker.
  • Ouers word uitgenooi na oueraande gedurende die eerste en tweede kwartaal. Gedurende die eerste oueraand in Januarie word ‘n klaskomitee gekies wat veral hulp verleen tydens skoolfunksies en fondsinsamelingsprojekte.
  • Gedurende die tweede en derde kwartaal word ouers spesifiek uitgenooi om hulle persoonlik in te lig aangaande hul kinders se vordering.

BEHEERLIGGAAM
Die beheerliggaam van die skool word deur die ouers en personeel van die skool verkies vir ‘n termyn van drie jaar. Die taak van die beheerliggaam is die beheer en ondersteuning van die skool op alle terreine behalwe op opvoedkundige terrein. Die beheerliggaam verdeel sy werksaamhede in nege portefeuljes wat aan spesifieke beheerliggaamlede toegeken is.
ONDERSTEUNINGSKLUB
CP Trots is ‘n ouergedrewe ondersteunersklub wie se doelstellings toegespits word om ondersteuning en bywoning van skoolaktiwiteite onder ouergeledere aan te moedig ter bevordering van sport- en kultuuraktiwiteite.

CP Trots verkoop ondersteuningsdrag en hou gereeld funksies soos die pa-seun aand, Barnyard-funksie, skaapbraai en Gholfdag.

0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel