Bestuurspersoneel

LAERSKOOL CONSTANTIAPARK BESTUURSPERSONEEL
Prinsipaal Dr. L Dey hoof@lscp.co.za
Snr. Bestuur
Adj. Hoof (Akademie) Me. A. Moolman annieka.moolman@lscp.co.za
Adj. Hoof Vakant
DH (Gr R - 1) Me. M du Plessis marlene.duplessis@lscp.co.za
DH (Gr 2 - 3) Me. L. Nauta lize.nauta@lscp.co.za
DH (Tale Gr 4 - 7) Vakant
DH (Wisk & NW/Teg) Mnr. H. Swart heinrich.swart@lscp.co.za
DH (Lo & K&K) Mnr. J. Hansen johan.hansen@lscp.co.za
Graadhoofde
Graad 1 Me. I. Oosthuizen ilze.oosthuizen@lscp.co.za
Graad 2 Me. S.M. Retief sofie.retief@lscp.co.za
Graad 3 Me. Z. Uys zilana.uys@lscp.co.za
Graad 4 Me. H. Nell hermie.nell@lscp.co.za
Graad 5 Me. L. Scholtz lulu.scholtz@lscp.co.za
Graad 6 Me. A. Smit annedien.smit@lscp.co.za
Graad 7 Me. M. du Plooy marna.duplooy@lscp.co.za
Vakhoofde
Afrikaans Me. K. Visser karin.visser@lscp.co.za
Engels Me. M. Du Plooy marna.duplooy@lscp.co.za
Wiskunde Mnr. H. Swart heinrich.swart@lscp.co.za
Natuurwetenskap en Tegnologie Me. J Bonnema juanette.bonnema@lscp.co.za
Sosiale Wetenskap Me. J. Minnaar jana.minnaar@lscp.co.za
Ekonomiese en Bestuurwetenskappe Mnr. R. Fox renier.fox@lscp.co.za
Kuns Me. J. de Koning juanita.dekoning@lscp.co.za
Musiek Me. A. Van Rooyen annelie.vanrooyen@lscp.co.za
LO en KDA Mnr. J. Hansen johan.hansen@lscp.co.za
Graad R Sentrum
Graadhoof R Me. E Müller esme.muller@lscp.co.za
Graadhoof RR Me. M. Joubert marihette.joubert@lscp.co.za

Onderwysers

LAERSKOOL CONSTANTIAPARK ONDERWYSERS
0
Sport
0
Boeke in die biblioteek
0
Leerlinge
0
Personeel